Föreläsningar

Inspirationsföreläsningar ges till vuxna som möter barn. Bland annat inom;

  • Du och ditt barn – att växa tillsammans
  • Ditt barns självkänsla
  • Föräldrarledarskapet
  • ”Vem är jag bakom mina känslor”
  • Det högkänsliga barnet
  • Lågaffektivt bemötande