En början

I många år. Har jag i mitt yrke haft förmånen att möta barn och föräldrar. Något som blivit så mycket mer än ett yrke. En drivkraft. En inspiration för mig. Det är ett yrke där jag får lära känna människors livssituation närmare än många. Möten som sker, i både glädje och lycka. Hand i hand. Med oro & ovisshet. Känslornas olika uttryck.Där känslan av värdighet kan gå i sällskap med känslan av skam.

Alla människor. Barn som vuxen. Som genom åren velat berätta sina historier. Som lärt mig mycket. Kring livet. Mig själv. På sitt speciella vis. Att färdas med barnen. Genom deras resa. En upptäcksfärd. I skapandet av deras historia. Skrivandet av sin sagolika saga. Att se ljuspunkter. Följa dem. Med en styrning i mjukhet och ömhet. För att värna om varandra. Barnets varande och sitt unika jag. Frågor som för mig blivit viktiga. Det sanningskära mötet. Att den viktigaste resan vi gör. Handlar inte om resmål, till fjärran länder. Utan den resan som sker inom oss. Vad som får oss att växa. Att lyssna och finnas till hands för våra barn. Hjälper vi barnen. Att förstå sig själva. Detta möte sker i samspel, med oss vuxna. Grunden i deras självkänsla och för fortsatta steg, i skapandet av sin historia. Min inspiration finner jag i mötet.

Att möta barn, föräldrar och pedagoger. Samtala om relationkompetens, familjerelationer med våra barn i fokus. Det finner jag en ödmjukhet inför. Ett nytt steg i en ny riktning. För att möta barn och vuxna. I andra sammanhang. Så kommer jag fortsätta mitt arbete med relationskompetens, genom att hålla inspirationsföreläsningar, föräldrakurser och workshops för barn.

En resa, en ny sådan. Ett nytt kapitel i mitt liv med många oskrivna blad.

Ni är varmt välkomna att hänga med.

ūüĖ§

Med Värme

/Sandra ūüĆüūüĆĪ